DOÇENT ABDULKADİR ÖZTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 113214) - (ORCID : 0000-0002-3077-458X) akadirozturk@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2021 BÜŞRA AKKUŞ Oğuz grubu Türk lehçelerinde ikilemeler Tamamlandı
2021 ERDİNÇ YEŞİLKAŞ Ordu ili iç bölge ilçeleri (Gölköy, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye) ağızları (Metin, inceleme, gramatikal dizin) Tamamlandı
2021 BERNA SERT 19. yüzyıla ait Ermeni harfli Türkçe agnes veya ney çalan Kızcığaz hikayesi (çeviriyazı, aktarma, inceleme, gramatikal dizin, tıpkıbasım) Tamamlandı
2021 SEDA KAYA Ermeni harfli yedi alimlerin hikâyesi (Giriş, metin, inceleme, dizin) Tamamlandı
2021 KARLYGASH KHAVAY Askar Süleymenov'un Besatar adlı eseri üzerine dil incelemesi Tamamlandı
2021 ZEYNEP EKİZ Oyun, müzik ve giyim-kuşam örnekleminde Samsun mübadilleri Tamamlandı
2019 ÜNAL ALBAYRAK Tarihî Kıpçak Türkçesinde kelime grupları Tamamlandı
2019 SULTAN BETÜL TİKENCE Çağatay Türkçesinde söz dizimi (Uygur harfleriyle yazılmış Çağatayca Seyfü'l Mülûk hikâyesi, Mecâlisü'n-Nefâyis ve Tezkire-i Evliyâ'nın Çağatay Türkçesi çevirisi örneğinde) Tamamlandı
2018 FATMA TOROĞLU Esrar-ı Belâgat Mukaddimesi'nde sıfatlar (Çeviriyazı- tıpkıbasım-Arapça ve Farsça kelimeler sözlüğü) Tamamlandı
2018 TUBA GÜNER Karayca metinleri (Çeviri metin-dizin-kelime ve ek analizi) Tamamlandı
2018 IŞIL ARSLAN Karayca süreli yayınlar (Çeviri metin- dizin- kelime ve ek analizi) Tamamlandı
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2021 ELMIRA MULKIBAYEVA Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin Dinî Söz Varlığı Devam Ediyor

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ