DOÇENT ABDULKADİR ÖZTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 113214) - (ORCID : 0000-0002-3077-458X) akadirozturk@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

KİTAPLAR

 • 1. KARAY TÜRKÇESİNDE İSİM

  2019 Bilimsel Kitap
 • 2. DOĞUMUNUN 80. YILINDA PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN ARMAĞANI
  Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinlerinde Gelecek Zaman Eki: {-(I)sAr}
  2023 Bilimsel Kitap
 • 3. Kırım’dan Türkolojiye Emel’in Sesi PROF. DR. ZÜHÂL YÜKSEL’E ARMAĞAN
  Memlûk Türkçesinin Tarihî Arka Planı
  2023 Bilimsel Kitap
 • 4. PROF. DR. BİLGEHAN ATSIZ GÖKDAĞ ARMAĞANI
  Türkiye Türkçesinin Güncel Kullanım Alanı
  2023 Bilimsel Kitap
 • 5. ESKİ TÜRKÇENİN İZİNDE - II (Moğol İstilasından Önce Türklerin Dili)
  Eski Türkçeden Tarihî Kıpçak Yazı Diline {-GIç} eki
  2023 Bilimsel Kitap
 • 6. PROF. DR. MEHMAN MUSAOĞLU ARMAĞANI
  Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Sayı Adlarıyla Kelime Yapımı Üzerine Notlar
  2022 Bilimsel Kitap
 • 7. TÜRK DİLİNE ARTZAMANLI VE EŞZAMANLI BAKIŞLAR
  “DOĞU AVRUPA KIPÇAK TÜRKÇESİ” ADLANDIRMASI
  2022 Bilimsel Kitap
 • 8. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Ordu I-II
  SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ISLIK DİLİNİN ORDU'DAKİ YERİ
  2021 Bilimsel Kitap
 • 9. DOĞUMUNUN 60. YILINDA NEVZAT ÖZKAN ARMAĞANI EDIYÄ YAZIKA
  13. Yüzyıldan Sonra Çeşitlenen Tarihî Türk Yazı Dilleri: Doğu, Batı ve Kuzey Türkçeleri
  2021 Bilimsel Kitap
 • 10. OGUZ BİTİG –Modern ve Tarihsel Oğuzca Üzerine Araştırmalar–
  CODEX CUMANİCUS’TA OĞUZCA ETKİSİ
  2021 Bilimsel Kitap
 • 11. TÜRKOLOJİNİN DELİKANLISI SEYYAH Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı
  Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde et- ve bol- Yardımcı Fiilleriyle Kurulan Birleşik Fiiller
  2021 Bilimsel Kitap
 • 12. ORTA TÜRKÇE DÖNEMİNİN İLK EVRESİ: SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİYLE HAREZM TÜRKÇESİ
  Harezm Türkçesi Bir Geçiş Dönemi Türkçesi midir?
  2021 Bilimsel Kitap
 • 13. Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Kur’an Tefsiri

  2020 Bilimsel Kitap
 • 14. Eski Türkçenin İzinde. Türkiye’de Eski Türkçe Çalışmaları
  Doğu Avrupa Kıpçak Türkçesinde Eski Türkçenin İzleri
  2019 Bilimsel Kitap
 • 15. DÜNYA DİLLERİ VE TÜRKÇE

  2016 Bilimsel Kitap
 • 16. SORUNLARI VE TARTIŞMALARIYLA TÜRKÇE

  2016 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ