DOÇENT ABDULKADİR ÖZTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 113214) - (ORCID : 0000-0002-3077-458X) akadirozturk@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dönem Ders Adı Dili Saat
2019-2020 Dil ve Edebiyat Araştırmaları I Türkçe 2
2019-2020 Türkçenin Problemleri Türkçe 2
2019-2020 Kıpçak Türkçesi Türkçe 3
2019-2020 Çağdaş Türk Lehçeleri I Türkçe 3
2018-2019 TÜRKÇENİN PROBLEMLERİ II Türkçe 2
2018-2019 TÜRKÇENİN PROBLEMLERİ I Türkçe 2
2018-2019 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ II Türkçe 2
2018-2019 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II Türkçe 2
2018-2019 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I Türkçe 2
2018-2019 ORTA TÜRKÇE II Türkçe 2
2018-2019 ORTA TÜRKÇE III Türkçe 2
2018-2019 TÜRK DİLİ TARİHİ II Türkçe 2
2018-2019 TÜRK DİLİ TARİHİ I Türkçe 2
2018-2019 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ I Türkçe 2
2017-2018 TÜRK DİLİ TARİHİ II Türkçe 2
2017-2018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II Türkçe 4
2017-2018 Çağdaş Türk Dğnyası Edebiyatları IV Türkçe 2
2017-2018 Orta Türkçe II Türkçe 2
2017-2018 Bilimsel Araştırma Teknikleri I Türkçe 4
2017-2018 Türkolojiye Giriş I Türkçe 2
2017-2018 Eski Anadolu Türkçesi I Türkçe 2
2017-2018 Türk Dili Tarihi I Türkçe 2
2016-2017 ORTA TÜRKÇE II Türkçe 2
2016-2017 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ II Türkçe 2
2016-2017 DİL AİLELERİ VE TEORİLERİ I Türkçe 2
2016-2017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II Türkçe 4
2016-2017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I Türkçe 4
2016-2017 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II Türkçe 2
2016-2017 ORTA TÜRKÇE IV Türkçe 2
2016-2017 TÜRK DİLİ TARİHİ II Türkçe 2
2016-2017 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI VE EDEBİYATLARI III Türkçe 2
2016-2017 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI VE EDEBİYATLARI I Türkçe 2
2016-2017 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I Türkçe 2
2016-2017 ORTA TÜRKÇE III Türkçe 2
2016-2017 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I Türkçe 2
2016-2017 ORTA TÜRKÇE I Türkçe 2
2016-2017 TÜRK DİLİ TARİHİ I Türkçe 2
2015-2016 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ II Türkçe 2
2015-2016 Bilimsel Araştırma Teknikleri II Türkçe 4
2015-2016 Bilimsel Araştırma Teknikleri I Türkçe 4
Dönem Ders Adı Dili Saat
2019-2020 Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçe 3
2018-2019 SÖZLÜK BİLİMİ Türkçe 3
2018-2019 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ VE METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
2018-2019 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ Türkçe 3
2018-2019 KARAHANLI TÜRKÇESİ Türkçe 3
2017-2018 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ VE METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
2017-2018 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ Türkçe 3
2017-2018 Eski Uygur Türkçesi Türkçe 3
2017-2018 Bilimsel Etik ve Araştırmaları Yöntemleri Türkçe 3
2017-2018 Karahanlı Türkçesi Türkçe 3
2016-2017 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ Türkçe 3
2016-2017 KARAHANLI TÜRKÇESİ Türkçe 3
2016-2017 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ VE METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
2016-2017 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
2019-2020 Tarihî Kıpçak Türkçesi Üzerine İncelemeler Türkçe 3
2018-2019 Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Türkçe 3
2018-2019 Çağdaş Kıpçak Türkçesi Üzerine İncelemeler Türkçe 3

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ