DOÇENT ABDULKADİR ÖZTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 113214) - (ORCID : 0000-0002-3077-458X) akadirozturk@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

1 Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi (Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü)
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)   Tamamlandı  
2 Çağatay Türkçesinde Söz Dizimi (Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü’xxl Mülûk Hikâyesi, Mecâlisü’xxn-Nefâyis ve Tezkire-i Evliyâ’xxnın Çağatay Türkçesi Çevirisi Örneğinde)
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Avrupa’da I. ve II. Kademe Okullarda Türkçe derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’xxda III. Kuşak Üzerine Bir İnceleme)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
4 Karayca Süreli Yayınlar (Çeviriyazı-Dizin-Kelime ve Ek Analizi)
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 KARAY TÜRKÇESİNİN TARİHİ VE ÇAĞDAŞ KIPÇAK TÜRKÇESİYLE KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI FİİL
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ