VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YILMAZ UÇAR
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 10877) yilmazucar@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri

1 Farklı Ekstraksiyon Metotlarının Balık Yağ Verimine ve Yağ Asit Profiline Etkileri
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
4 Erugosquilla massavensis’xxden hazırlanan asit silajların besinsel kaliteleri ve depolanma süresince kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin değerlendirilmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
6 Mersin Körfezi ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
7 Bor mineralinin Gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansına etkileri
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
8 Ticari bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta depolanan levrek Dicentrarchus labrax filetolarının kalite parametreleri üzerine etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
9 Diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Ferula Eleaochytris Çakşır kök ekstresinin erektil disfonksiyon üzerindeki etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
10 L arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
11 Bazı Baharatların Sumak Kimyon Karabiber ve Kırmızı Biber Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
12 Organik Asitlerin Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakteri Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
13 Aromatik Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş Fermente Balık Filetosu Üzerindeki Mikrobiyolojik ve Kimyasal Etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
14 Ayçiçek Yağı Kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonun dondurularak depolanan levrek Dicentrarchus labrax filetolarının duyusal kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
15 Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği 8 Adet
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
16 Ammonia and Biogenic Amine Production of Fish Spoilage Bacteria Affected by Olive Leaf Olive Cake and Black Water
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
17 Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği 1 Adet
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
18 Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı nın Lagocephalus sceleratus Gmelin 1789 Mevsime ve Eşeye Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu ve Tetrodotoksin Düzeylerindeki Değişimler
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
19 Karabaş Lavandula stoechas ve Melisa Melissa officinalis L Bitki Ekstrelerinin Hamsi Balığı Engraulis encrasicolus Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
20 Patates Yer Elması ve Pancar Kabuğu Ekstraktlarının Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Filetoları Üzerindeki Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
21 Uskumrudan izole edilen bozulma etmeni bakterilerin histamin üretimi üzerine zeytin yaprağı ekstraktının etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
22 Bitki esansiyel yağları kullanılarak hazırlanan nanoemilsiyonların buzda depolanan alabalık filetosu üzerine antioksidan ve antimikrobiyal etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
23 Pelajik Balıklarda Histamin Konsantrasyonunun Belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
24 Farkli Balik Infüzyon Sivilarinin Laktik Asit Bakterileri Tarafindan Üretilen Biyojenik Aminler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
25 Gıda patojenlerinin biyojenik amin üretimi yönünden incelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
26 Aromatik Yağların Patojen Bakteri Üzerine Antimikrobiyal etkisisnin araştırılması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
27 Zeytinyağı yan ürünlerinin balık bozucu ve patojen bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkilerinin incelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
28 Ticari önemi olan çiğ ve pişmiş deniz ürünlerinin beta hidroksi trimetil gama amino bütirik asit L Karnitin içeriğinin HPLC yöntemi ile belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
29 Doğal zeolitin sardalye filetosunda antibakteriyel ve antioksidan etkisinin incelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
30 Hayvansal ve Bitkisel Kökenli Kaynaklardan Esansiyel Yağ Asitlerinin Elde Edilmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ