VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YILMAZ UÇAR
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 10877) yilmazucar@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri

1 Yağının Depolama Süresince Oksidasyon ve Yağ Asitlerindeki Değişimlerin Belirlen Farklı Oranlarda Adaçayı Esansiyel Yağı ile Hazırlanan Mikroenkapsüle Balık
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
2 Gümüşi havuz balığından (Caracius gibelio) asit ve enzimatik hidroliz yöntemleriyle üretilen balık protein hidrolizatlarının biyokimyasal fiziksel ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
3 Balon Balıklarından İzole Edilen Bakterilerin Balık İnfüzyon Sıvıları İçerisindeki Tetrodotoksin TTX Üretimlerinin İncelenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
4 Farklı Oranlarda Zeytin Yağı Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Soğukta Depolanan Alabalık Filetoları Üzerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkilerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
5 Balon Balığı (Lagocephalus sceleratus)’nın Ülkemiz Kıyılarında Yayılım Alanları, Biyolojisi ve Tetrodotoksin Düzeylerinin Belirlenmesi, Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması ve Aslan Balığının Ege Denizi ve Akdeniz’de Yayılım Alanlarının Belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)   Devam Ediyor  
6 Gümüşi havuz balığından Caracius gibelio asit ve enzimatik hidroliz yöntemleriyle üretilen balık protein hidrolizatlarının biyokimyasal fiziksel ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
7 Balon Balıklarından İzole Edilen Bakterilerin Balık İnfüzyon Sıvıları İçerisindeki Tetrodotoksin TTX Üretimlerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
8 Propolis etanol ekstraktının balık etindeki Morganella psychrotolerans gelişimi ve balık kalitesi üzerine etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
9 Farklı Oranlarda Zeytin Yağı Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Soğukta Depolanan Alabalık Filetoları Üzerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkilerinin Araştırılması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
10 Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin (Nisin, Sakein ve Pediocin) Karakterizasyonu ve Bakteriyel Biyojen Amin Üretimine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
11 Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Gıda Kaynaklı Su Ürünleri Patojen ve Bozucu Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
12 Farklı Ekstraksiyon Metotlarının Balık Yağ Verimine ve Yağ Asit Profiline Etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
13 Patates, Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
14 Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
15 Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
16 Erugosquilla massavensis’den hazırlanan asit silajların besinsel kaliteleri ve depolanma süresince kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin değerlendirilmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
17 Propolis etanol ekstraktının balık etindeki Morganella psychrotolerans gelişimi ve balık kalitesi üzerine etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
18 Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
19 Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
20 Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
21 Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
22 Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
23 Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
24 Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
25 Erugosquilla massavensis’xxden hazırlanan asit silajların besinsel kaliteleri ve depolanma süresince kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin değerlendirilmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
26 Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
27 Mersin Körfezi ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
28 Bor mineralinin Gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansına etkileri
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
29 Aromatik Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş Fermente Balık Filetosu Üzerindeki Mikrobiyolojik ve Kimyasal Etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
30 L arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
31 Organik Asitlerin Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakteri Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
32 Ticari bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta depolanan levrek Dicentrarchus labrax filetolarının kalite parametreleri üzerine etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
33 Diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Ferula Eleaochytris Çakşır kök ekstresinin erektil disfonksiyon üzerindeki etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
34 L arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
35 Bazı Baharatların Sumak Kimyon Karabiber ve Kırmızı Biber Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
36 Organik Asitlerin Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakteri Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
37 Aromatik Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş Fermente Balık Filetosu Üzerindeki Mikrobiyolojik ve Kimyasal Etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
38 Ayçiçek yağı kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonun dondurularak depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal,kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
39 Uskumrudan izole edilen bozulma etmeni bakterilerin histamin üretimi üzerine zeytin yaprağı ekstraktının etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
40 Karabaş (Lavandula stoechas) ve Melisa (Melisa officinalis L) Bitki Ekstrelerinin Hamsi Balığı Engraulis encrasicolus Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
41 Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı nın Lagocephalus sceleratus Gmelin 1789 Mevsime ve Eşeye Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu ve Tetrodotoksin Düzeylerindeki Değişimler
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
42 Patates Yer Elması ve Pancar Kabuğu Ekstraktlarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetoları Üzerindeki Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
43 Ayçiçek Yağı Kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonun dondurularak depolanan levrek Dicentrarchus labrax filetolarının duyusal kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
44 Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği 8 Adet
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
45 Ammonia and Biogenic Amine Production of Fish Spoilage Bacteria Affected by Olive Leaf Olive Cake and Black Water
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
46 Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği 1 Adet
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
47 Doğu Akdeniz Kıyılarında Yaşayan Lagocephalus Cinsi Balon Balıklarının Besin Bileşenleri Tetrodotoksin TTX ve Ağır Metal Düzeyleri Açısından İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
48 Mersin Körfezi ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin TTX Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Devam Ediyor  
49 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Analitik Kimya Laboratuvar Alt Yapısının Geliştirilmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
50 Fenolik Bileşenlerin Karnosik Asit Kaemferol ve Luteolin Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
51 L arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
52 Patates Şeker Pancarı Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
53 Bazı Baharatların Sumak Kimyon Karabiber ve Kırmızı Biber Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
54 Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı nın Lagocephalus sceleratus Gmelin 1789 Mevsime ve Eşeye Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu ve Tetrodotoksin Düzeylerindeki Değişimler
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
55 Karabaş Lavandula stoechas ve Melisa Melissa officinalis L Bitki Ekstrelerinin Hamsi Balığı Engraulis encrasicolus Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
56 Patates Yer Elması ve Pancar Kabuğu Ekstraktlarının Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Filetoları Üzerindeki Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
57 Uskumrudan izole edilen bozulma etmeni bakterilerin histamin üretimi üzerine zeytin yaprağı ekstraktının etkisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
58 Bitki esansiyel yağları kullanılarak hazırlanan nanoemilsiyonların buzda depolanan alabalık filetosu üzerine antioksidan ve antimikrobiyal etkileri
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
59 Pelajik Balıklarda Histamin Konsantrasyonunun Belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
60 Farkli Balik Infüzyon Sivilarinin Laktik Asit Bakterileri Tarafindan Üretilen Biyojenik Aminler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
61 Gıda patojenlerinin biyojenik amin üretimi yönünden incelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
62 Aromatik Yağların Patojen Bakteri Üzerine Antimikrobiyal etkisisnin araştırılması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
63 Zeytinyağı yan ürünlerinin balık bozucu ve patojen bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkilerinin incelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
64 Ticari önemi olan çiğ ve pişmiş deniz ürünlerinin beta hidroksi trimetil gama amino bütirik asit L Karnitin içeriğinin HPLC yöntemi ile belirlenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
65 Doğal zeolitin sardalye filetosunda antibakteriyel ve antioksidan etkisinin incelenmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
66 Hayvansal ve Bitkisel Kökenli Kaynaklardan Esansiyel Yağ Asitlerinin Elde Edilmesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ