DOÇENT SERCAN ÖZKELEŞ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ/MÜZİK TEORİSİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 14105) - (ORCID : 0000-0003-2845-5667) sercanozkeles@odu.edu.tr

Güzel Sanatlar Temel Alanı Müzik

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2021 UFUKHAN PAŞAOĞLU YENİDEN ARMONİLEMEDE KULLANILAN TEKNİKLER Devam Ediyor
2021 ERKİN KASAP Mikrotonal Gitarda Makamsal Müziğin Çokseslendirilmesine İlişkin Yaklaşımlar Devam Ediyor
2020 GÜRBÜZ AKYÜREK TÜRKİYE'DE UYGULANAN MÜZİK TERAPİ YAKLAŞIMLARI Devam Ediyor
2020 ÖZGÜR BADOĞLU Bill Evans doğaçlamalarında melodik ve armonik yapı Tamamlandı
2019 TUNCAY TOSUN Güzel sanatlar liselerinde çalgı eğitimi alan öğrencilerde karşılaşılan fizyolojik rahatsızlıklar Tamamlandı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ