DOÇENT SERCAN ÖZKELEŞ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ/MÜZİK TEORİSİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 14105) - (ORCID : 0000-0003-2845-5667) sercanozkeles@odu.edu.tr

Güzel Sanatlar Temel Alanı Müzik

KİTAPLAR

 • 1. Müzik, Tiyatro ve Sinema Alanında Akademik Çalışmalar
  Oyuncunun Oynama İsteğinin Uyarılmasında Müzikteki Ritmik Stillerin Kullanımı Üzerine Doğaçlama Etütleri
  2019 Bilimsel Kitap
 • 2. PİYANO VE ORKESTRA İÇİN SANAT MELEĞİ

  2020 Bilimsel Kitap
 • 3. Müzik, Tiyatro ve Sinema Alanında Akademik Çalışmalar
  Orta Anadolu Abdallarındaki Müzikal Unsurların Kabak Kemane Eğitimindeki Yeri ve Önemi
  2019 Bilimsel Kitap
 • 4. Piyano ve Orkestra için ”YOLCU”

  2018 Bilimsel Kitap
 • 5. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 12ST CENTURY TURKEY VOLUME 2
  APPROACHES RELATED TO POLYPHONY OF TURKISH FOLK MUSIC WITH THREE-STRINGHED BAĞLAMA
  2017 Bilimsel Kitap
 • 6. KÜLTÜR-SANAT-EDEBİYAT-EĞİTİM VE MİMARLIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
  12 Eşit Aralıklı Tampere Sistemde Türk Müziği Makam Dizilerine Kuramsal Bir Yaklaşım
  2017 Bilimsel Kitap
 • 7. SANAT VE TASARIM YAKLAŞIMLARI
  MÜZİK SANATINDA DOĞAÇLAMA
  2017 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ