DOÇENT SERCAN ÖZKELEŞ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ/MÜZİK TEORİSİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 14105) - (ORCID : 0000-0003-2845-5667) sercanozkeles@odu.edu.tr

Güzel Sanatlar Temel Alanı Müzik

1 Mim, Kukla ve Maske Plastiğini Hikâye Anlatıcılığında Buluşturmak
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Orta Anadolu Abdal Geleneği’ndeki Mahalli Keman Sanatçılarının Keman İcra Teknik ve Tavır Özelliklerinin Belirlenerek Çalgı Eğitimi Dersi Kapsamında Yürütülen Kabak Kemane Eğitiminde Kullanılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ