DOÇENT ÖMER ERDEN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 122009) - (ORCID : ) omererden@odu.edu.tr

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2003-2009
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (DR)
  Türkiye'nin doğu sınırının oluşumu (Antlaşmalar-protokoller-problemler)
 • 1999-2002
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (DR)
  Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Türkiye`yi ziyaret eden yabancı devlet başkanları ve Türk basınındaki akisleri
 • 1995-1999
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ