PROFESÖR MEHMET KENAN ŞAHİN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 47526) - (ORCID : 0000-0002-4184-2509) msahin@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Kelam

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2023 MUHAMMED KOÇ İmam Mâtürîdî ve İmam Gazzâlî'nin nübüvvet konusundaki görüşlerinin mukayesesi Tamamlandı
2023 İRFAN ÇAKICI Cezaevlerindeki mahkumların kader algısı (Giresun örneği) Tamamlandı
2023 ENSAR HACISÜLEYMANOĞLU Din-bilim ilişkisi bağlamında Ernest Renan'ın iddiaları ve dinî temeller açısından tahlili (Namık Kemal örneği) Tamamlandı
2023 ABDUSSAMET YURTMAN İmam Mâtürîdî ve İmam Eş'arî'de Kaza ve Kader Devam Ediyor
2023 DİLDAR SEVDE ÇAĞRIBAY Yaşayan Şiî Gulât fırkaların kutsalları Tamamlandı
2022 MEHMET DOĞAN Tahâvî ve kelâmî görüşleri Tamamlandı
2022 MEDET ŞAHİN Ebû Hanîfe ve delilleriyle itikâdî görüşleri Tamamlandı
2021 ONUR ÇAKICI Muhammed Âbid el-Câbirî ve kelâmî görüşleri Tamamlandı
2021 RUMEYSA ÖZEN İlk Dönem imanın mâhiyeti tartışmaları (Zeyd b. Ali- Ebû Hanife ve Kâsım b. Sellâm özelinde) Tamamlandı
2021 CANSU YAZICI Halk arasında yaygın olan okültistik inançların değerlendirilmesi (Ordu/Altınordu örneği) Tamamlandı
2020 GÜLTEN ÖZKAN Nûreddin es-Sâbûnî ve bazı kelâmî görüşleri Tamamlandı
2020 MELEK SARIYAR İmam Mâtürîdî ve Kâdî Abdülcebbâr' da Mürtekib-i Kebîre Devam Ediyor
2018 BEYTULLAH TOKAÇ EBU'L MÛİN EN-NESEFİ VE BAZI KELAMİ GÖRÜŞLERİ Devam Ediyor
2017 BORAN ÇAYIR Ebu'l Muîn en-Nesefî'de insan fiilleri (Efâlü'l-ibâd) Tamamlandı
2017 HATİCE KÜBRA KARAMAN BAYRAK Hakîm es-Semerkandî ve kelamî görüşleri Tamamlandı
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2024 AYDIN FINDIK İMÂM MÂTÜRÎDÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR'IN GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA "TEKLİF" PROBLEMİ Devam Ediyor

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ