PROFESÖR MEHMET KENAN ŞAHİN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 47526) - (ORCID : 0000-0002-4184-2509) msahin@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Kelam

KİTAPLAR

 • 1. Kıyâmetin Kopuşu ve Âhiret Hayatı (Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ı Ekseninde)

  2023 Bilimsel Kitap
 • 2. İMÂM MATÜRÎDÎ’NİN İMAN VE AHLÂK ANLAYIŞI (Te’vilâtü'l-Kur'ân ve Kitabü't-Tevhid Bağlamında)

  2021 Bilimsel Kitap
 • 3. Ahlakın Felsefi ve Dinî Temelleri

  2011 Bilimsel Kitap
 • 4. İmâm Matürîdî’nin Mu’tezile Görüşlerine Getirdiği Eleştiriler (Te’vîlâtü’l-Kur’ân ve Kitabü’t-Tevhîd Bağlamında)

  2018 Bilimsel Kitap
 • 5. İslâm İnanç Esasları
  Cin ve Şeytan
  2018 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ