PROFESÖR MEHMET KENAN ŞAHİN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 47526) - (ORCID : 0000-0002-4184-2509) msahin@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Temel İslam Bilimleri

 • Akademik Görevler
 • 2019-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2015-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2012-
 • BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

  İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1998-2005
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  Eş’arî Kelâmcılarla Meşşâî Filozoflar Arasındaki Tartışmalarda Bilgi Sorununun Tahlili
 • 1996-1998
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Kuran ve hadislerde şefaat
 • 1991-1996
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ