VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ (Araştırmacı ID : 59043) zeynepdincer@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Klasik Türk Edebiyatı

1 Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük Projesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Evliya Çelebinin Gözüyle Balkan Güzelleri
  BAP   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ