VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ (Araştırmacı ID : 59043) zeynepdincer@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Klasik Türk Edebiyatı

Üniversite Dışı Deneyimler


2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ