VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ (Araştırmacı ID : 59043) zeynepdincer@odu.edu.tr

Filoloji Temel Alanı Klasik Türk Edebiyatı

KİTAPLAR

 • 1. Takvim Kitabı
  Tarihi ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Hafta Kavramının Adlandırılması
  2017 Bilimsel Kitap
 • 2. I.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı
  BİR SELAMLAŞMA BİÇİMİ OLARAK “UZAKTAN MERHABA DEMEK”
  2017 Bilimsel Kitap
 • 3. Edebî Eserden Beyaz Perdeye Roman ve Hikâyelerden Filme Uyarlanan Eserler Üzerine İncelemeler
  Böyle Bir Aşk Dünyada Hiç Yaşanmadı: Leyla ve Mecnun
  2015 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ