VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEVDA TÜRKİŞ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 16182) sevdaturkis@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

1 Ranunculus rumelicus Rizomu ve Melica uniflora Yaprağının Etanolik Ekstraktlarının Fizikokimyasal Özellikleri, Biyoaktif İçerikleri, Antioksidan ve Antibakteriyel Özelliklerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Commelina communis L. Bitkisinin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
3 Ordu İli Perşembe Yaylasında Bulunan Mendereslerde Bitki Biyoçeşitliliği, Biyomas ve Ekolojik Stratejilerin (Grime Stratejileri) ve Ellenberg İndikatör Değerlerinin Belirlenmesi
SİNOP ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Devam Ediyor  
4 Practicability of EU Natura 2000 concept in the forested areas of Turkey
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ   Avrupa Birliği   Tamamlandı  
5 AYP 1404 Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
6 Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’xx nün Sınırlarında Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) ’xxe Aktarılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)   Devam Ediyor  
7 BOZTEPE FLORA ATLASI
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
8 KARABÜKTE BULUNAN BAZI KANYONLARDA BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ İLE BAZI EKOLOJİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
9 Aksaz Karagöl Sulak Alanında Bitki Çeşitliliği ve Kommunite Dinamiklerinin Araştırılması
SİNOP ÜNİVERSİTESİ   -Tübitak 1001   Tamamlandı  
10 YENİCE ORMANLARI ÇİTDERE ve KAVAKLI SICAK NOKTA REFERANS ALANLARINDA KORUMA STRATEJİLERİNİN ve BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN KOMÜNİTE TİPLERİNDE BELİRLENMESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ   -Tübitak 3501   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ