VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEVDA TÜRKİŞ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 16182) sevdaturkis@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

KİTAPLAR

 • 1. Researches on Sciences and art in 21st Century Turkey
  Life Conditions of Special Habitats and Hotspots
  2017 Bilimsel Kitap
 • 2. Türkiye Ormanlarında AB Natura 2000 Konseptinin Uygulanabilirliliği
  Eğriova ve Kavaklı Ormanları Vejetasyon Özellikleri: Yenice Hotspot
  2018 Bilimsel Kitap
 • 3. Türkiye Ormanlarında AB Natura 2000 Konseptinin Uygulanabilirliği
  Natura 2000 Habitat Sınıflandırmasının Türkiye Ormanlarında Uygulanması (Karabük-Yenice Örneği)
  2018 Bilimsel Kitap
 • 4. Aksaz’ın Renkleri

  2017 Bilimsel Kitap
 • 5. Current Trends in Science and LandscapeManagement
  Life Strategies of Alpine Region Plants in Turkey
  2017 Bilimsel Kitap
 • 6. Yenice Ormanlarının Korunan Bitkileri

  2016 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ