PROFESÖR SADIK KILIÇ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/TEFSİR USULÜ VE TARİHİ BİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 4871) - (ORCID : ) sadikkilic@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Temel İslam Bilimleri

KİTAPLAR

 • 1. İSLAM VE YORUM

  2017 Bilimsel Kitap
 • 2. İslam Ve Yorum
  Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlama Metodolojisine Yeni Bir Yaklaşım Denemesi -Açı Teorisi Örneği-
  2017 Bilimsel Kitap
 • 3. İslam ve Yorum II. cilt
  Metin Yorumlanmak Ve Uygulanmak İçin, Yorum İse Tarih Ve İnsana Göredir!
  2017 Bilimsel Kitap
 • 4. Kur’an’da Varoluş ve İnsan

  2017 Bilimsel Kitap
 • 5. Kur an Yazıları Hakikatın Tarihe Tecellileri

  2016 Bilimsel Kitap
 • 6. Hatıralardaki Erzurum
  Erzurum; Rüya ve Gerçeklik Kavuşumunda Bir Kent
  2016 Bilimsel Kitap
 • 7. İslam da sembolik Dil

  2016 Bilimsel Kitap
 • 8. Hz Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzeni
  Kur'ân'ın Öngördüğü Model İnsan (Kur'ân İnsanı)
  2015 Bilimsel Kitap
 • 9. Şiddet Karşısında İslam
  Kur’an’da Şiddetin Semantik Alan Tahlili Ve Düşünceye Yansımaları
  2015 Bilimsel Kitap
 • 10. Soruşturmalar 1
  Düşüş Mefhumu Üzerine
  1985 Bilimsel Kitap
 • 11. Yeni Şafak Kültür Armağanı
  İslam'a Giriş/Evrensel Mesajlar
  1999 Ansiklopedi Maddesi
 • 12. Hak Dini Kur ân Dili Meâli

  2006 Kitap Tercümesi
 • 13. Hak Dini Kur an Dili Tefsiri

  2006 Kitap Tercümesi
 • 14. Tasavvufi Makaleler

  2002 Kitap Tercümesi
 • 15. Kâşânî ye Göre Kur an ın Tasavvufi Tefsiri

  2001 Kitap Tercümesi
 • 16. Afarozdan Diyaloğa

  1996 Kitap Tercümesi
 • 17. Tefsîr i Kebir Tercümesi

  1993 Kitap Tercümesi
 • 18. Dua Üzerine Düşünceler

  1990 Kitap Tercümesi
 • 19. Kur an Yazıları

  2016 Bilimsel Kitap
 • 20. Ruhsal Yozlaşma Toplumsal Çürüme

  1987 Bilimsel Kitap
 • 21. Kur an a Göre Nifak

  1982 Bilimsel Kitap
 • 22. Yabancılaşma İnsana Karşı Toplumsal Süreç

  1988 Bilimsel Kitap
 • 23. Seferler Arefesindeyim Hep

  2004 Bilimsel Kitap
 • 24. Küllerden Diriliş Kur ân İnsan Bilim ve Evrene Dair

  2009 Bilimsel Kitap
 • 25. Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur an ı Anlama Sorunu

  1999 Bilimsel Kitap
 • 26. İslam da Sembolik Dil

  1995 Bilimsel Kitap
 • 27. Kur ân Sembolizmi

  1991 Bilimsel Kitap
 • 28. Benliğin İnşası

  2000 Bilimsel Kitap
 • 29. Tabiattaki Metafizik ve Guénon un Doğu Metafiziği

  1995 Bilimsel Kitap
 • 30. Mitoloji Kitab ı Mukaddes ve Kur ân ı Kerim

  1993 Bilimsel Kitap
 • 31. Kur ân Dildeki Sonsuz Mucize

  2003 Bilimsel Kitap
 • 32. Kur an da Günah Kavramı

  1984 Bilimsel Kitap
 • 33. Yemin Olsun ki

  1996 Bilimsel Kitap
 • 34. Fıtratın Dirilişi

  1991 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
 • 35. Hz Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzeni
  Kur'an'ın Öngördüğü Model İnsan
  2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
 • 36. Kur an Vahyi ve Hz Peygamber

  2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ