PROFESÖR MUHARREM TÜRKKAN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 136743) - (ORCID : 0000-0001-7779-9365) muharremturkkan@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Bitki Koruma

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2003-2008
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (DR)
  Türkiye’deki Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. patotiplerinin ürettiği solanapyrone toksinlerinin belirlenmesi
 • 1998-2002
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
  Amasya ili soğan ekiliş alanlarında sorun olan fungal hastalık etmenlerinin belirlenmesi üzerinde çalışmalar
 • 1993-1998
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ