VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOÇENT MEHMET AYDIN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BALIKÇILIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 21382) maydin@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2020 AHMET EMİR ŞAHİN Güney Karadeniz Bölgesi'ndeki Patella caerulea Türünün Morfolojik ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi Devam Ediyor
2019 ÇAĞRI ÖZDEMİR Karadeniz Bölgesi'ndeki sivriburun karagöz balığının (Diplodus puntazzo Walbaum, 1792) bazı biyolojik parametreleri Tamamlandı
2019 SELMAN ALTAŞ ORDU BÖLGESİ'NDE YAPAY HABİTAT ALANLARININ BELİRLENMESİ VE ÖN DENEME ÇALIŞMALARI Devam Ediyor
2019 HALE GÜMÜŞ BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İSTİHDAM DURUMLARININ İSTATİKSEL ANALİZİ Devam Ediyor
2018 BARIŞ BODUR Güney Karadeniz Bölgesi'ndeki Eşkina balığının (Sciaena umbra) biyo-ekolojik özellikleri Devam Ediyor
2017 MEHMET NEDİM HACIOĞLU Trabzon bölgesinde kullanılan mezgit uzatma ağlarının av verimi ve tür kompozisyonunun belirlenmesi Tamamlandı
2017 NURTEN ESEN ERSOY Güney Karadeniz'deki (Türkiye) kum şırlanının (Donax trunculus) biyolojik parametreleri Tamamlandı
2016 YAŞAM ODABAŞI Su ürünleri tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Diyarbakır ili örneği Tamamlandı
2015 MUHAMMET KARAPİÇAK Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki amatör balıkçılığın sosyo ekonomik analizi Tamamlandı
2014 MUSTAFA BİÇER Orta Karadeniz'deki Mollusca faunası ve kataloglanması Tamamlandı
2013 UĞUR KARADURMUŞ Ordu bölgesi'nde pavurya (Eriphia verrucosa Forskal, 1775)'nın biyo-ekolojik özelliklerinin belirlenmesi Tamamlandı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ