VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOÇENT MEHMET AYDIN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BALIKÇILIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 21382) maydin@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri

1 Ordu İlinde Küçük Balıkçılar Tarafından Avlanan Balıkların Boy Kompozisyonu ve Mevsimsel Dağılımı
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Ordu Bölgesi’xxnde Küçük Ölçekli Balıkçılar Tarafından Avlanan Ekonomik Değere Sahip Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Güney Karadeniz Bölgesi’ndeki Eşkina balığının (Sciaena umbra) biyo-ekolojik özellikleri
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
4 Orta Karadeniz Bölgesi’xxndeki kum kaya balığı (Neogobius melanostomus Pallas 1811)’xxnın büyüme ve üreme özelliklerinin belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 Güney Karadeniz’deki (Türkiye) Kum Şırlanının ( Donax trunculus) Biyolojik Parametreleri
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
6 Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki iskorpit balığı (Scorpaena porcus L., 1758)’nın büyüme, üreme, beslenme özelliklerinin belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
7 Batı Karadeniz de Sinop Cide Kastomonu Dağılım Gösteren Beyaz Kum Midyesi Chamelea gallina Linnaeus 1758 Stoklarının Tahmini Üzerine Bir Ön Çalışma
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)   Tamamlandı  
8 Kuzey Ege Bölgesi ndeki ticari deniz hıyarı deniz patlıcanı stok yoğunluğu ve dağılımının belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
9 Orta Karadeniz Bölgesi nde Kullanılan İskorpit Ağlarının Ekosisteme Etkilerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
10 Ordu Bölgesi nde Yapay Habitat Alanlarının Belirlenmesi ve Ön Deneme Çalışmaları
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
11 Kefelioğlu araştırmave inceleme gemisinin bakım ve onarımaltyapı projesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
12 Kuzey Ege Bölgesi ndeki ticari deniz hıyarı deniz patlıcanı stok yoğunluğu ve dağılımının belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
13 Orta Karadeniz Bölgesi nde Kullanılan İskorpit Ağlarının Ekosisteme Etkilerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
14 Beymelek Lagün İşletmeciliğinde Sürdürülebilir Üretim Modellemesi
  BAP   Tamamlandı  
15 Mezgit Galsama Ağlarında Secicilik Parametrelerinin Hesaplanması
  BAP   Tamamlandı  
16 Doğu Karadeniz de Trol ve Direçle Avcılığın Kıyı Ekosistemine Etkileri
  BAP   Tamamlandı  
17 Doğu Karadeniz de deniz salyangozu stoklarının popülasyon özellikleri ve stok miktarları
  BAP   Tamamlandı  
18 Trabzon kıyı sularında bulunan yengeç türlerinin bazı biyolojik özellikleri
  BAP   Tamamlandı  
19 Doğu Karadeniz de Yeni Bir Tür Akmidye Anadara cornea Reeve 1844
  BAP   Tamamlandı  
20 Karadeniz de Hamsi Popülasyonunun Özellikleri ve Stok Miktarının Tahmininde Analitik Yöntemlerin Kullanılması
  BAP   Tamamlandı  
21 Batı Karadeniz de Sinop Cide Kastomonu Dağılım Gösteren Beyaz Kum Midyesi Chamelea gallina Linnaeus 1758 Stoklarının Tahmini Üzerine Bir Ön Çalışma
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)   Tamamlandı  
22 Sea cucumbers the new resource for a hungry fishery CUMFISH
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Avrupa Birliği   Tamamlandı  
23 Doğu Karadeniz Bölgesi nde Eriphia verrucosa Forskal 1775 nın biyo ekolojik özelliklerinin belirlenmesi
  BAP   Tamamlandı  
24 Ordu Bölgesi ndeki mollusca faunasının belirlenmesi ve kataloglanması
  BAP   Tamamlandı  
25 Antalya Körfezi ndeki Deniz Makrobentik Bitkilerinin Belirlenmesi ve Kataloglanması
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
26 Ayvalık Çeşme Arasındaki Deniz Hıyarı Stoklarının Araştırılması
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
27 Bozcaada Gökçeada Güllük ve Gökova Körfezleri ndeki Sünger Stoklarının Son Durumu ve Verimliliğinin Araştırılması
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  
28 Güney Ege de Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Uzatma Ağları ve Seçiciliğinin Belirlenmesi
  ARAŞTIRMA PROJESİ   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ