VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAYAL YAVUZ MUMCU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 104773) hayalyavuz@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2020 BÜŞRA ALPHAYTA 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Muhakeme Becerileri ile Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Devam Ediyor

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ