VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAYAL YAVUZ MUMCU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 104773) hayalyavuz@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

KİTAPLAR

 • 1. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)
  8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYILAR VE DÖRT İŞLEMLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ
  2018 Bilimsel Kitap
 • 2. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)
  ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMA VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  2018 Bilimsel Kitap
 • 3. The Ability of Using Mathematics in Real Life

  2016 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ