VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYHAN ÇİNİCİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 33490) ayhancinici@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Temel Eğitim

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2016 FATMA DEMİRTAŞ 8. sinif öğrenci·leri·ni·n ekoloji·k ayak i·zleri·yle sürdürülebi·li·r çevre tutumlarinin çeşi·tli· deği·şkenler açisindan i·ncelenmesi· Tamamlandı
2016 SİNEM BERBER Bil-iste-öğren-anla stratejisinin ortaokul 3. sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünme becerilerine ve akademik başarılarına olan etkisi Tamamlandı
2016 KEVSER HERDEM Yedinci sınıf fen bilimleri dersi konularıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin değer gelişimine etkisi Tamamlandı
2013 BESİME ERGİN Tartışma yöntemine dayalı etkinliklerin sınıf öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş (GD) besinlere ilişkin risk algılarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisinin incelenmesi Tamamlandı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ