VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYHAN ÇİNİCİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 33490) ayhancinici@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Temel Eğitim

1 Lisansüstü Öğrencilerde Bilimsel Araştırma Okuryazarlığının Geliştirilmesi ve Bilimsel Etik Hakkında Farkındalık UyandırılmasıProje kodu 1059B291500015
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
2 GRUP TEMELLİ MİKROÖĞRETİM UYGULAMALARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE ÖZYETERRLİK ALGILARINA ETKİSİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Sosyal Ağların Öğretmen Eğitimine Entegre Edilmesinin Öğretmen Adaylarının Pedagojik Gelişimlerine Etkisi
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ