VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ MİROĞLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/DENİZ EKOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 59061) alimiroglu@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2018 MEHMET YALÇIN Ordu ili (Türkiye) sahil şeridindeki Ascidiacea (Tunicata,Urochordata) faunası üzerine bir araştırma Tamamlandı
2015 MEHMET EKİNCİ Ordu ili (Türkiye) tatlısu Gammaridea (Crustacea, Amphipoda) faunası üzerine bir araştırma Tamamlandı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ