VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ MİROĞLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/DENİZ EKOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 59061) alimiroglu@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

1 Kefelioğlu Araştırma ve İnceleme Gemisinin Bakım ve onarım Altyapı Projesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü ve Çevresi Zygoptera Odonata Faunası Üzerine Bir Çalışma
  BAP   Tamamlandı  
3 Doğu Karadeniz Bölgesi Odonata Türleri Üzerine Faunistik ve Taksonomik Bir Araştırma
  BAP   Tamamlandı  
4 Türkiye deki Calopteryx Insecta Odonata Cinsinin Moleküler Filogenisi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ