VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ENDER YALÇIN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ (Araştırmacı ID : 16439) enderyalcin@odu.edu.tr

Mühendislik Temel Alanı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Üyelikler

  • ÖGEDER - Öğretim Elemanları Derneği
    Üye 2014
  • DUİMDER - İstanbul Üniversitesi
    Üye 2013
  • Toplum Gönüllüleri Vakfı
    Üye 2008

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ