VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ENDER YALÇIN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ (Araştırmacı ID : 16439) enderyalcin@odu.edu.tr

Mühendislik Temel Alanı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1 Bulut Tabanlı Tedarikçi-Tersane Satınalma Birimi Entegrasyonu ile Tersane Optimum Satınalma ve Tedarik Süreç Yönetim Arayüzünün Geliştirilmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   ARAŞTIRMA PROJESİ   Devam Ediyor  
2 Dinamik Veri Analizine Dayalı Bulut Tabanlı Denizcilik e-Ticaret Platformunun Geliştirilmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Diğer (Ulusal)   Tamamlandı  
3 Mersin Uluslararası Limanı MIP Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ