VERİ YÖNETİM SİSTEMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ PINAR AKDOĞAN ŞİRİN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK VE BALIK HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 30086) pinarakdogansirin@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Su Ürünleri

1 MİKRO VE MAKRO ALGLERİN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN PATOJENİK MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
2 arsenik
EGE ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Ülkemizde Artemia yetiştiriciliği için besinsel özellikleri değiştirilmiş mikroalglerin kullanım potansiyellerinin değerlendirilmesi
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Devam Ediyor  
4 İzmir Körfezinde Makroalg Dağılımı Ve Makroalglerde Arsenik Birikiminin Belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
5 Chlorella Sp Nin Fotototrofik Ve Mikzotrofik Koşullardaki Büyüme Lipit Birikimi Ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun İncelenmesi
EGE ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ