VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HASAN TÜRE
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/DENİZ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 52596) hasanture@odu.edu.tr

Mühendislik Temel Alanı Biyomühendislik

1 Bakır Katkılı Biyoaktif Cam İçeren Aljinat Esaslı Yara Örtülerinin Geliştirilmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Gıdalarda Doğal Antimikrobiyallerin Kullanıldığı Biyoaktif Koruma Sistemleri Geliştirilmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   TÜBİTAK PROJESİ   Tamamlandı  
3 Yara Örtüsü Olarak Hidroksiapatit İçeren Aljinat-Jelatin Kompozit Filmlerin Geliştirilmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
4 Asartepe Çubuk 2 ve Kesik Köprü Baraj Göllerinde mevcut metal durumu için insan etkisinin saptanması ve durumun canlılar üzerindeki etkisi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 Aljinat Esaslı Kompozit Mikrokülerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Sulardan Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Kullanımı
ORDU ÜNİVERSİTESİ   -Tübitak 3001   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ