VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ELİF ÇİL
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 51208) elifcil@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

1 Ranunculus rumelicus Rizomu ve Melica uniflora Yaprağının Etanolik Ekstraktlarının Fizikokimyasal Özellikleri, Biyoaktif İçerikleri, Antioksidan ve Antibakteriyel Özelliklerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Commelina communis L. Bitkisinin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Devam Ediyor  
3 Bal Arılarından Apis mellifera İzole Edilmiş Çeşitli Bakterilerin 16S rRNA Gen Bölgelerinin ve Bazı Fenotipik Karakterlerinin Belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
4 Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 Poli beta alanin ve türevlerinin sentezi antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
6 3 İmino 4 Sübstitüe 1 2 5 Tiyadiazolidin 1 1 Dioksit Bileşiklerinin Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
7 Doğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomiset İzolasyonları 16S rDNA Gen Bölgesi ile Moleküler Tiplendirilmeleri Fenotipik ve Kimyasal Karakterizasyonları
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
8 16S rRNA gen bölgesi dizi analizleri gerçekleştirilen bazı aktinomisatlerin fenotipik karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
9 FMN03 Nonomuraea sp JN896617 İzolatının Polifazik Taksonomisi
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
10 Nümerik Sınıflandırılan Yüksek Degradatif Özellikli Bazı Nocardia Suşlarının Kimyasal ve Moleküler Tiplendirilmesi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ