VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ELİF ÇİL
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 51208) elifcil@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

1 Ranunculus rumelicus Rizomu ve Melica uniflora Yaprağının Etanolik Ekstraktlarının Fizikokimyasal Özellikleri, Biyoaktif İçerikleri, Antioksidan ve Antibakteriyel Özelliklerinin Araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 Bal Arılarından Apis mellifera İzole Edilmiş Çeşitli Bakterilerin 16S rRNA Gen Bölgelerinin ve Bazı Fenotipik Karakterlerinin Belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
4 Poli beta alanin ve türevlerinin sentezi antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 3 İmino 4 Sübstitüe 1 2 5 Tiyadiazolidin 1 1 Dioksit Bileşiklerinin Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
6 Doğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomiset İzolasyonları 16S rDNA Gen Bölgesi ile Moleküler Tiplendirilmeleri Fenotipik ve Kimyasal Karakterizasyonları
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
7 16S rRNA gen bölgesi dizi analizleri gerçekleştirilen bazı aktinomisatlerin fenotipik karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
8 FMN03 Nonomuraea sp JN896617 İzolatının Polifazik Taksonomisi
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
9 Nümerik Sınıflandırılan Yüksek Degradatif Özellikli Bazı Nocardia Suşlarının Kimyasal ve Moleküler Tiplendirilmesi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ