VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ELİF ÇİL
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 51208) elifcil@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

KİTAPLAR

 • 1. Current academic studies in educational science-2018EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018
  FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMENADAYLARININ FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
  2018 Bilimsel Kitap
 • 2. İleri Malzemeler:BİYOMALZEME VE NANOMALZEME UYGULAMALARI
  BİYOSİT-SALICI POLİMERLER VE AKTİVİTE TAYİN YÖNTEMLERİ
  2018 Bilimsel Kitap
 • 3. fen ve matematik bilimlerinde güncel akademik çalışmalar-2018
  GÜNCEL BACİLLUS SİSTEMATİĞİ VE TÜRTANIMLAMASI SORUNLARI
  2018 Bilimsel Kitap
 • 4. “MULTIDISCIPLINARY STUDIES-4 (NATURAL SCIENCES)) - MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-4 (FEN BİLİMLERİ)”
  A Research on Biochemical and Microbiological Properties of Kashar Cheese
  2018 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ