VERİ YÖNETİM SİSTEMİDOÇENT FİLİZ ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 10408) filizzayimogluozturk@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Temel Eğitim

KİTAPLAR

 • 1. İlkokul ve Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi
  Farklı Özellikleri Olan Çocuklarla Öğretim
  2018 Kitap Tercümesi
 • 2. İlkokul ve Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi
  Neden Sosyal Bilgiler Eğitimi?
  2018 Kitap Tercümesi
 • 3. Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
  Osmanlı Devletinde Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
  2017 Bilimsel Kitap
 • 4. Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Bilgiler
  Engelliler ve Engellilik
  2015 Bilimsel Kitap
 • 5. Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi
  Hayat Bilgisi Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
  2017 Bilimsel Kitap
 • 6. Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme
  Osmanlı Devletinde Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
  2015 Bilimsel Kitap
 • 7. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 4 5 Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı

  2008 Ders Kitabı
 • 8. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 4 5 Sınıf Ders Kitabı

  2008 Ders Kitabı
 • 9. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 4 5 Sınıflar Öğrenci Çalışma Kitabı

  2008 Ders Kitabı
 • 10. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 6 7 Sınıf Ders Kitabı

  2008 Ders Kitabı
 • 11. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 6 7 Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı

  2008 Ders Kitabı
 • 12. Eğitim Araştırmaları Nicel Nitel ve Karma Yaklaşımlar
  Nicel, Nitel ve Karma Araştırmalarda Araştırma Sonuçlarının Geçerliği
  2014 Kitap Tercümesi
 • 13. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları
  Öğrencilerin İlgisini Çekecek Güçlü Etkinlikleri Araştırın
  2013 Kitap Tercümesi
 • 14. Contemporary Approches in Education
  The Attitudes of Teacher Candidates Towards History of Atatürk's Principles and Revolutions Lesson
  2015 Bilimsel Kitap
 • 15. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 6 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı

  2008 Ders Kitabı
 • 16. Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı Öğretmen El Kitabı

  2008 Bilimsel Kitap
 • 17. Günümüzde Eğitim
  Kazanmayı Öğrenmek
  2014 Kitap Tercümesi
 • 18. Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri
  Alan Çalışması Stratejileri ve Gözlem Yöntemleri
  2014 Kitap Tercümesi

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ