VERİ YÖNETİM SİSTEMİ



DOÇENT FİLİZ ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırmacı ID : 10408) filizzayimogluozturk@odu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Temel Eğitim

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2006-2011
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanlarına ilişkin özyeterlik düzeylerinin incelenmesi
 • 2003-2006
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi "Coğrafya ve Dünyamız" Ünitesinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi
 • 1999-2003
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ