DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CEMAL SANDIKCI
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 251985) - (ORCID : 0000-0001-5767-1161) cemalsandikci@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Temel İslam Bilimleri

KİTAPLAR

 • 1. Lügat ve Sarf İlmi açısından Sûre isimlerinin tahlili

  2023 Bilimsel Kitap
 • 2. Arapça Modern Metinler

  2017 Bilimsel Kitap
 • 3. Tüm Boyutlarıyla Göç Olgusu

  2022 Bilimsel Kitap
 • 4. Hikmet Yolunda Arapça Hikâyeler

  2019 Bilimsel Kitap
 • 5. The English Actual Texts in the Turkish and the World Press

  2019 Bilimsel Kitap
 • 6. Arapça Metinlerle Türkiye ve Dünyada 2017 Yılından Kalanlar

  2018 Bilimsel Kitap
 • 7. el-Belâğa el-Mulahhasa

  2019 Bilimsel Kitap
 • 8. Muhammed Alî es-Sâbûnî ve Safvetü’t-Tefâsir’de Belâgat İlmi

  2015 Bilimsel Kitap
 • 9. Muhammed İbn Arafe, tefsirindeki kaynakları ve uyguladığı metod

  2015 Bilimsel Kitap
 • 10. İslam Arap Edebiyatı Kaynakları

  2022 Bilimsel Kitap
 • 11. Tarihte Yolculuk 2020

  2021 Bilimsel Kitap
 • 12. Arapça Metinlerle Spor Türkiye ve Dünyada Güncel Sportif Faaliyetler

  2021 Bilimsel Kitap
 • 13. Arapça Aktüel ve Edebi Metinler

  2020 Bilimsel Kitap
 • 14. Karikatür Gözüyle Arap ve Batı Dünyasına Bakış

  2018 Bilimsel Kitap
 • 15. Kuranî Kavramlar

  2019 Bilimsel Kitap
 • 16. Asrın Vebası Koronavirüse Dair Arapça Metin ve Tahliller

  2020 Bilimsel Kitap
 • 17. Arapça Metinlerle Taklid Kavramı

  2020 Bilimsel Kitap
 • 18. Arapça Güncel Metinlerle Dil Sınavlarına Hazırlık

  2018 Bilimsel Kitap

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ