DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CEMAL SANDIKCI
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 251985) - (ORCID : 0000-0001-5767-1161) cemalsandikci@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Temel İslam Bilimleri

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2011-2015
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  Muhammed Ali es-Sâbuni ve Safvetü’xxt-Tefâsir adlı tefsirinin belâgat yönü
 • 2007-2007
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  Muhammed İbn Arafe, tefsirindeki kaynakları ve uyguladığı metod
 • 1985-1990
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ