DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN ŞENYURT
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/GEOMETRİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 121319) - (ORCID : ) ssenyurt@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Matematik

1 (Proje No: TF-1228 )MİNKOWSKİ UZAYINDA TIMELIKE BERTRAND EĞRİLERİNİN KÜRESEL GÖSTERGELERİ VE TABİİ LİFTLERİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
2 (Proje No: TF-1217 ) LORENTZ UZAYINDA NON-NULL MANNHEİM EĞRİLERİNİN EĞRİ ÇİFTLERİNİN KÜRESEL GÖSTERGELERİ VE TABİİ LİFTLERİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
3 (Proje No: TF-1216 ) BERTRAND EĞRİ ÇİFTLERİNİN KÜRESEL GÖSTERGELERİNİN EĞRİLİKLERİ VE TABİİ LİFTLERİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
4 (Proje No: B-1829 ) Equidistante ( Eş Uzaklıklı) Regle Yüzeylerin Bazı Yeni Özellikleri
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  
5 ( Proje No:B-1829 )Salkowski ve Anti- Salkowski Eğrisinin Frenet Vektörlerinden Elde Edilen Smarandache Eğrileri
ORDU ÜNİVERSİTESİ   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi   Tamamlandı  

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ