DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TUĞRUL ÖZCAN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 47993) - (ORCID : ) tugrulozcan@odu.edu.tr

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Yakınçağ Tarihi

KİTAPLAR

 • 1. İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler
  Ordu Sahili ile Anadolu’nun İç Kesimleri Arasındaki Ulaşıma Dair Bir Değerlendirme (1923-1946)
  2018 Bilimsel Kitap
 • 2. Tarihten İzler İlk Çağdan Modern Döneme
  Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye’de Okuryazar Sayılarının Artırmaya Yönelik Faaliyetler
  2018 Bilimsel Kitap
 • 3. Tarih Nasıl Yazılır Tarih Yazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji
  Arşiv ve Yazma Eserler Kütüphanelerinden Yararlanma
  2011 Bilimsel Kitap
 • 4. Sosyal ve Ekonomik Etkileri Açısından 1828 1829 Osmanlı Rus Savaşı

  2014 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
 • 5. Merkezî ve Modern Eğitim Kapsamında Osmanlı Gayrimüslim Cemaat ve Yabancı Okulları

  2017 Bilimsel Kitap
 • 6. Glimpes Balkans (Cultural History)
  The Nasceny of Bulgarian National Identy from Autonomy to Indepence (1878-1908)
  2017 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
 • 7. Balkanlarda Savaşlar Göçler ve Günümüze Yansımaları
  1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Rumeli’de Salgın Hastalıklar
  2009 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
 • 8. II Abdülhamid Döneminde Orta ve Doğu Karadeniz de Meydana Gelen Ermeni Olayları

  2007 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ