DOÇENT ZÜLAL ATLI ŞEKEROĞLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 105825) - (ORCID : ) zulalas@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Akademik Görevler
 • 2013-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

 • 2012-2013
 • University of Southern Maine

 • 2007-2013
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1998-2005
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  Amasya ve çevresinde yayılış gösteren Microtus Dogramacii (Mammalia:Rodentia)'nın kromozomal anomalileri ve türleşme problemlerinin belirlenmesi
 • 1996-1998
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  Türkiye Microtus (Socialis) (Mammalia: Rodentia)’ e ait Konya ve Amasya örneklerinin karyolojik ve morfolojik özellikleri
 • 1992-1996
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ