PROFESÖR TAYFUN AŞKIN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 5174) - (ORCID : 0000-0001-9352-2710) tayfuna@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1997-2002
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (DR)
  Toprak aşınabilirliğinin topoğrafik pozisyonla ilişkili olarak jeoistatistiksel tekniklerle değerlendirilmesi
 • 1995-1997
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YL) (TEZLİ)
  Ordu ili topraklarının strüktürel dayanıklılığının ve aşınma duyarlılığının belirlenmesi üzerine bir araştırma
 • 1988-1992
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ