ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEZEN KULAÇ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 14284) - (ORCID : ) sezenkulac@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

  • Öğrenim Bilgisi
  • 2012-
  • ORDU ÜNİVERSİTESİ

    ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
    Asit reaksiyonlu toprağa kireç uygulamasının aşılı ve aşısız domates bitkisinin gelişimi ile bitki besin maddesi içeriği üzerine etkisi

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ