ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SERDAR YEDİER
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 16076) - (ORCID : ) serdaryedier@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2015-2020
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (DR)
  Türkiye Denizlerindeki İskorpit (Scorpaena spp.) Türlerinin Moleküler, Morfometrik ve Otolit Biyometrisi Yöntemleriyle Ayrımı
 • 2011-2013
 • University of Florida {Florida}

  Balıkçılık ve Su Bilimleri
  COLOR ENHANCEMENT IN THE ORNAMENTAL RED ZEBRA CICHLID, PSEUDOTROPHEUS ESTHERAE BY ADDITION OF CAROTENOIDS TO THE DIET
 • 2005-2009
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  ORDU FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ PR.

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ