DOÇENT SALİH ALKAN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 156777) - (ORCID : ) salihalkan@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Kimya

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1994-1999
 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
 • 1991-1993
 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
  değişik kil mineralleri üzerinde piridin adsrpsiyonu
 • 1985-1989
 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ