DOÇENT RANA AKYAZI
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 55941) - (ORCID : 0000-0002-0054-4222) ranaakyazi@odu.edu.tr

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Bitki Koruma

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2001-2007
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (DR)
  Samsun’xxda örtü altı hıyar yetiştiriciliğinde önemli olan zararlı akar türü tetranychus cinnabarinus boisduval (Acarina: tetranychidae)’xxun mücadelesinde predatör akar phytoseiulus persimilis athıas-henrıot?in kullanımı
 • 1997-2001
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
  Amasya elma bahçelerinde bulunan akar türleri ve popülasyon dinamiklerinin saptanması
 • 1993-1997
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ