DOÇENT PERVİN YEŞİL
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ/PEYZAJ PLANLAMA ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 110935) - (ORCID : 0000-0003-4395-6881) pervinyesil@odu.edu.tr

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Peyzaj Mimarlığı

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2002-2009
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI (DR)
  Kelkit havzası Tokat kesiminin biyosfer rezervi olarak planlanması
 • 1998-2002
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ)
  Erzurum kenti bütününde donatı elemanlarının kullanımı üzerine bir araştırma
 • 1994-1998
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ