DOÇENT ÖMER ERTÜRK
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/ZOOLOJİ ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 22923) - (ORCID : ) onerturk@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1996-2002
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (DR)
  Elma zararlıları Cydia pomonella ve Yponomeuta malinellus patoloji ve mikrobiyal kontrolleri
 • 1992-1996
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
  Bazı bitkilerden elde edilen özütlerin baculovirüs’xxe etkilerinin araştırılması
 • 1985-1992
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ