PROFESÖR ÖZNUR ERGEN AKÇİN
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/BOTANİK ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 16218) - (ORCID : ) oakcin@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji

 • Akademik Görevler
 • 2015-
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • 2010-2015
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • 2006-2010
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ

  BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • 2000-2006
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Öğrenim Bilgisi
 • 1995-2000
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı endemik onosma L. (Boraginaceae) türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve ekolojik bir araştırma
 • 1992-1995
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  Cynoglossum l. (Boraginaceae) cinsinin bazı türleri üzerinde kemotaksonomik bir araştırma
 • 1988-1992
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ