DOÇENT MUTLU SÖNMEZ ÇELEBİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 14697) - (ORCID : ) mutlucelebi@odu.edu.tr

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Kimya

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2002-2008
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA (DR)
  Preparation and characterization of poly(vinylferrocenium)-supported electrocatalysts
 • 1999-2002
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA (YL) (TEZLİ)
  Civa(II) ve gümüş(I) iyonlarının poli(vinilferrosenyum) ile modifiye edilmiş platin elektrottaki voltametrik davranışları
 • 1994-1999
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ