DOÇENT MUSTAFA KIRCA
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 54328) - (ORCID : 0000-0002-5630-7525) mustafakirca@odu.edu.tr

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Makro İktisat

 • Öğrenim Bilgisi
 • 2011-2017
 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)
  Türkiye'de turizmin seçilmiş makroiktisadi değişkenlerle ilişkilerinin ekonometrik analizi
 • 2008-2011
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  Türkiye'de işsizlik sorunu ve çözümünde turizm sektörünün katkısı
 • 2003-2008
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ